Ομάδα Έργου

Το έργο υλοποιείται από τη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ:

Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής
http://pharmacology.med.duth.gr/
Αλεξίου Χατζάκη Αικατερίνη (Αναπλ. Καθηγήτρια ΔΠΘ, Υπεύθυνη του Έργου)
Κολιός Γεώργιος (Καθηγητής ΔΠΘ)

Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιατρικής
Κωνσταντινίδης Θεόδωρος (Καθηγητής ΔΠΘ)
Ευαγγελία Νένα (Λέκτορας ΔΠΘ)

Εργαστήριο Συστηματικής και Οικολογίας Χερσαίων Οργανισμών, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
https://sites.google.com/site/mbgsystematics/
Αλεξίου Χατζάκη Μαρία (Επίκ. Καθηγήτρια ΔΠΘ)

Εργαστήριο Οργανικής Βιολογικής Χημείας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα  (Αναπλ. Καθηγήτρια ΔΠΘ)

Εργαστήριο Βιομοριακής Δομής και Βιοφυσικής Ανάλυσης, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Αγιανιάν Παύλος (Μπογός) (Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ)

Ομάδα Έργου ΔΠΘ

Μακρίνα Καραγλάνη, Μορ. Βιολόγος, MSc
Ιωάννα Μπαλγκουρανίδου, Μορ. Βιολόγος, MSc, PhD

Μαρία Παναγοπούλου Πανταζή, Μορ. Βιολόγος, MSc
Χρήστος Νικολαϊδης, Βιοχημικός, MSc, PhD
Μαρία Παπαγεωργίου, Οικονομολόγος, MSc, PhD
Γιώργος Χατζηευαγγέλου, Οικονομολόγος, MSc

Εξωτερικοί Συνεργάτες
Ιωάννης Νικολαϊδης, Γενικός Ιατρός, Διευθυντής ΚΥ Ορεστιάδος
Βασίλης Τσιρτζίδης , Γενικός Ιατρός